SMB Cables

SMA Plug to SMB Plug, RG-142 cable, 12"

SMA Plug to SMB Plug, RG-142 cable, 12"

$45.17

SMA Plug to SMB Plug, RG-142 cable, 24"

SMA Plug to SMB Plug, RG-142 cable, 24"

$47.81

SMA Plug to SMB Plug, RG-142 cable, 36"

SMA Plug to SMB Plug, RG-142 cable, 36"

$50.46

SMA Plug to SMB Plug, RG-142 cable, 36"

SMA Plug to SMB Plug, RG-142 cable, 36"

$55.76

SMA Plug to SMB Plug, RG-174 cable, 12"

SMA Plug to SMB Plug, RG-174 cable, 12"

$40.75

SMA Plug to SMB Plug, RG-174 cable, 18"

SMA Plug to SMB Plug, RG-174 cable, 18"

$40.95

SMA Plug to SMB Plug, RG-174 cable, 24"

SMA Plug to SMB Plug, RG-174 cable, 24"

$41.15

SMA Plug to SMB Plug, RG-174 cable, 36"

SMA Plug to SMB Plug, RG-174 cable, 36"

$41.55

SMA Plug to SMB Plug, RG-223 cable, 12"

SMA Plug to SMB Plug, RG-223 cable, 12"

$43.40

SMA Plug to SMB Plug, RG-223 cable, 18"

SMA Plug to SMB Plug, RG-223 cable, 18"

$44.74